วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันที่13 ได้เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่าได้อยู่บนจักวาลอวกาศรู้สึกว่าตัวเองป็นหุ่นยนต์
มันเหมือนจะรู้สึกดีเหมือนจะได้ประโยชน์ แต่.................ประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น: