วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

३ อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน..........................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१..................................................................
२..................................................................
३.................................................................
४................................................................
५................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: